Четвер, 22.04.2021, 02:52
Мій сайт
Головна | Реєстрація | Вхід Вітаю Вас Гість | RSS
Меню сайту
Міні-чат
Наше опитування
Де на вашу думку краще навчатися?
Всего ответов: 69
Статистика

Онлайн всього: 1
Гостей: 1
Користувачів: 0

Звіт директора

ДНЗ «Татарбунарське професійно-технічне аграрне училище»

Кабака Олега Юхимовича за 2013-2014 навчальний рік

 ДНЗ «Татарбунарське професійно-технічне аграрне училище» є державним навчальним закладом II атестаційного рівня, який входить до системи професійно-технічної освіти і підпорядковується  Міністерству освіти і науки України та Департаменту освіти і науки Одеської обласної державної адміністрації, є юридичною особою, має самостійний баланс, розрахунковий рахунок, печатку зі своїм найменуванням.

                 Це єдиний професійно-технічний навчальний заклад в Татарбунарському районі, який дає молоді здобути робітничу професію.

Училище  діє на підставі Статуту, затвердженого наказом Міністерства освіти і науки України від 29.11.2010 р. № 1154, згідно з яким училище входить до системи освіти і забезпечує реалізацію потреб громадян у здобутті професійно-технічної освіти, оволодінні робітничими професіями аграрного профілю.

На провадження освітньої діяльності державної акредитаційної комісії Міністерства освіти і науки України видана ліцензія – серія АЕ № 285379 видана 18.09.2013 р.

Прийом до училища здійснюється відповідно переліку професій та обсягу прийому, зазначених у додатку до ліцензії.

Організація та здійснення навчально-виробничого процесу в училищі відповідає вимогам “Положення про організацію навчально-виробничого процесу у професійно-технічних навчальних закладах”, затвердженого наказом Міністерства освіти  і науки України від 30.05.2006 року № 419 та інших нормативно-правових і навчально-методичних документів.

 Навчально-виробничий процес в училищі здійснюється згідно з перспективним планом роботи педагогічного колективу на навчальний рік, який розглядається на засіданні педагогічної ради і затверджуються директором училища на початку навчального року.

                Директором, заступниками з  навчально-виробничої та навчально-виховної роботи, методистом та старшим майстром ведеться внутрішньо училищний контроль за роботою викладачів та майстрів виробничого навчання.

                Складено графік проведення контрольних робіт вказано терміни та відповідальні за їх проведення. Контрольні роботи проводяться з метою визначення рівня знань навчальних досягнень учнів.

                При проведенні внутрішньо училищного контролю враховується: виконання робочих навчальних планів і робочих програм;

ведення навчально-плануючої документації, стану викладання предметів; комплексно-методичного забезпечення предметів та професій;  індивідуальна робота з учнями; охорони праці в навчально-виробничих майстернях, кабінетах.

                За результатами внутрішньо училищного контролю періодично видаються накази та розпорядження. Питання, які потребують колективного розгляду, аналізу та рішення виносяться  на обговорення методичних  комісій,  педагогічної ради.

Всі накази та нормативні документи  Департаменту освіти і науки Одеської облдержадміністрації, Міністерства освіти і науки України реєструються у книзі  «Вхідної документації», вчасно доводяться до відома колективу, здійснюється періодичний контроль стану їх виконання.

     Відповідно до мети та завдань професійно-технічної освіти навчально-виховний та навчально-виробничий процес спрямований на підготовку кваліфікованого робітника згідно вимог регіонального ринку праці, формування творчої, ініціативної особистості, високого рівня професійної компетентності, здатної до самоорганізації у професійній діяльності, готовності до вирішення виробничих та соціально-економічних завдань.

          Татарбунарське професійно-технічне аграрне училище взаємодіє з органами виконавчої влади: Татарбунарська районна державна адміністрація та Татарбунарська районна рада, роботодавцями: Татарбунарська споживча спілка, Татарбунарська районна адміністрація агропромислового розвитку, громадськими об'єднаннями.

     Основою виробничої діяльності ПТАУ – є навчальне господарство, яке є внутрішнім резервом для вирішення нагальних економічних проблем. Тому необхідно працювати на навчальному господарстві дотримуючись всіх норм і правил сільськогосподарського виробництва.

    Організація навчально-виробничої діяльності.

Організація та здійснення навчально-виробничого процесу в училищі відповідає вимогам “Положення про організацію навчально-виробничого процесу у професійно-технічних навчальних закладах ” затвердженого наказом Міністерства освіти  і науки України від 30.05.2006 року № 419 та інших нормативно-правових і навчально-методичних документів.

 Навчально-виробничий процес в училищі здійснюється згідно з перспективним планом роботи педагогічного колективу на навчальний рік, який розглядається на засіданні педагогічної ради і затверджуються директором училища на початку навчального року.

                В плані роботи училища на рік визначені основні напрямки діяльності училища: вступ, організаційні заходи, теоретичне навчання, професійно-практична підготовка, виховна робота, методична робота та підвищення кваліфікації педагогічних працівників, контроль за організацією навчально-виробничого  процесу, удосконалення навчально-матеріальної бази, професійно-орієнтаційна робота, фінансово-господарська та навчально-виробнича діяльність, охорона праці.

Зміст розділів плану навчально-виробничого процесу відповідає «Положенню про організацію навчально-виробничого процесу у професійно-технічних навчальних закладах», затвердженого наказом Міністерства освіти  і науки України від 30.05.2006 року № 419.

Здійснюючи освітню діяльність, навчальний заклад працює над проблемами, які стоять перед педагогічним колективом: удосконалення матеріально-технічної та навчально-методичної бази, підвищення якості навчання учнів, підвищення професійної майстерності педагогічних працівників, впровадження у навчальний процес інноваційних, виробничих та педагогічних технологій.

Перед початком навчального року в училищі видаються накази:  «Про склад педагогічної ради», «Про методичні комісії», «Про призначення завідуючими навчальних кабінетів, майстерень та лабораторій», «Про призначення класними керівниками».

Відповідно до робочих навчальних планів розробляється та затверджується розклад занять. Розклад занять складається 4 рази на рік. Він включає теоретичне та виробниче навчання в групах на кожний робочий день тижня. У розкладі визначено час, місце, предмет з якого проводяться заняття в конкретній групі та прізвища педагогів, що їх проводять. Розклад занять складається під керівництвом заступника директора, затверджується директором ДНЗ «ТПТАУ» та погоджується з головою профкому не пізніше, як за один тиждень до початку занять.

За об’єктивних причин розклад занять коригується, проводяться відповідні заміни уроків на наступний день, які доводяться до учнів та відображаються на стенді поряд з основним розкладом занять. Видаються накази про заміни в розкладі занять протягом начального року.

 Розклад навчальних занять відповідає педагогічним вимогам, нормативним документам, санітарно-гігієнічним вимогам та забезпечує рівномірний розподіл навчального навантаження учнів. Тижневе навантаження становить 36 годин, денне – не більше 8 академічних годин. Розкладом передбачені перерви між уроками тривалістю 5 та 10 хвилин, після четвертого уроку – велика перерва тривалістю 70 хвилин. Початок занять – о 08.30, кінець – о 16.20. Навчальний рік становить 40 навчальних тижнів.

У ДНЗ «ТПТАУ» своєчасно ведуться журнали теоретичного та виробничого навчання з дотриманням відповідних норм та правил, згідно Інструкції з ведення журналів обліку виробничого та теоретичного навчання учнів професійно–технічних навчальних закладів, затверджених наказом Міністерства освіти і науки України від 26 січня 2011 року №59.

У журналах теоретичного і виробничого навчання викладачі та майстри виробничого навчання здійснюють облік навчальних досягнень учнів, відвідування ними занять та виконання навчальних програм. Журнали теоретичного та виробничого навчання зберігаються в архіві.

Навчальні робочі плани і програми з предметів загальноосвітньої підготовки, загальнопрофесійної підготовки, професійно-теоретичної підготовки, професійно-практичної підготовки з усіх професій виконуються повністю.

                Переддипломна практика проводиться на об’єктах підприємств-замовників кадрів Одеської області  відповідно до Порядку  надання робочих місць для проходження учнями, слухачами професійно-технічних навчальних закладів виробничого навчання та виробничої практики,  затвердженного Постановою Кабінету Міністрів України від 7 червня 1999 року № 992, із змінами внесеними згідно з Постановою Кабінету Міністрів України № 770 від 27.08.2010 року.

Для проведення передвипускної практики учнів розроблено детальну робочу програму виробничої практики, складено перелік кваліфікаційних пробних робіт та графіки їх проведення. Перелік кваліфікаційних пробних робіт складають майстри виробничого навчання під керівництвом старшого майстра, які розглядаються на засіданнях методичних комісій і затверджуються заступником директора з НВР.

Облік виробничої практики ведеться в журналах виробничого навчання та в щоденниках виробничої практики учнів. Після закінчення виробничої практики керівники підприємств видають письмову характеристику з рекомендацією присвоєння відповідного робочого розряду. Тривалість робочого дня для учнів під час виробничого навчання встановлюється відповідно до чинного законодавства – 6 годин. На проходження виробничої практики учням створюються безпечні умови праці. Відволікання учнів від занять у навчальний період на роботи, не пов’язані з навчання професії, не відбуваються.

Державна кваліфікаційна атестація проводиться відповідно до  «Положення про порядок кваліфікаційної атестації та присвоєння кваліфікації особам, які здобувають професійно-технічну освіту», затвердженого наказом МОН України від 31.12.1998р. № 201/469.  Вона складається з виконання пробної кваліфікаційної роботи (виконується учнями, як в навчально-виробничих майстернях, так і на робочих місцях на виробництві) та захисту дипломної роботи. В ДНЗ «ТПТАУ» видається наказ «Про проведення державної кваліфікаційної атестації». Склад кваліфікаційних комісій погоджується з Департаментом освіти і науки  Одеської обласної державної адміністрації. Головами кваліфікаційних комісій призначаються керівники та ведучі спеціалісти підприємств-замовників робітничих кадрів.

Контроль навчальної роботи педагогічних працівників здійснюють директор, заступники директора з навчально-виробничої та навчально-виховної роботи, методист та старший майстер, які вивчають повноту та якість виконання робочих навчальних планів, робочих навчальних програм, науково-методичний рівень педагогічних працівників, стан та викладання навчальних предметів та проведення професійно-практичної підготовки, організація індивідуальної роботи з учнями, впровадження передового педагогічного та виробничого досвіду.

У ДНЗ «ТПТАУ» здійснюється поточний, тематичний, проміжний і вихідний контроль. Контроль за навчально-виробничим процесом здійснюється за графіком внутрішньо училищного контролю, який затверджується директором ДНЗ «ТПТАУ».

Результати контролю з питань якості підготовки учнів та результатів роботи викладачів і майстрів виробничого навчання розглядаються на засіданнях педагогічної ради, нарадах при директорові, на засіданнях методичних комісій і враховуються при атестації педагогічних працівників, видаються накази та розпорядження.

 З метою підвищення рівня професійної майстерності, розвитку творчої активності учнів, поглиблення та удосконалення знань з технологій, сучасного обладнання, інструментів, освоєння учнями сучасних методів праці, сприяння максимальній реалізації знань, умінь та професійних навичок учнів у ДНЗ «ТПТАУ» щорічно проводяться конкурси професійної майстерності, олімпіади з загальноосвітніх та загально-професійних дисциплін, видаються накази «Про проведення конкурсу професійної майстерності», «Про підсумки проведення конкурсу професійної майстерності», «Про організацію та проведення училищних олімпіад», «Про підсумки проведення училищних олімпіад», розробляється Положення про організацію проведення конкурсу професійної майстерності учнів.

Переможці приймають участь в обласних олімпіадах, конкурсах:

2014 рік – 3 місце в обласному конкурсі професійної майстерності з професії «Тракторист-машиніст сільськогосподарського виробництва (категорії «А1», «А2», «В1»)»;

2013 рік - 2-ге місце в обласній олімпіаді з історії; 3-тє місце з інформатики; 3-тє місце у ІІ (обласному) етапі ІV Міжнародного мовно-літературного конкурсу учнівської та студентської молоді імені Тараса Шевченка.

Проведення учбової та виробничої практики учнями училища

Основним завданням училища є підготовка робітничих кадрів для підприємств Татарбунарського району. Необхідною умовою в підготовці кваліфікованих робітників є проходження виробничого навчання і практики.

Татарбунарське професійно-технічне аграрне училище забезпечене нормативно-правовою базою і веде підготовку кадрів згідно договорів укладених з підприємствами-замовниками.

Працевлаштування випускників здійснюється відповідно до Постанови Кабінету Міністрів України від 27 серпня 2010 р. № 784 "Про затвердження Порядку працевлаштування випускників професійно-технічних навчальних закладів, підготовка яких проводилася за державним замовленням".

Динаміка працевлаштування випускників ДНЗ «ТПТАУ»

Навчальний  рік 

Кіль-кість випуск-ників

Працевлаштування

Працевлашто-вано

Призвано до ЗСУ

Продовжили  навчання у ВНЗ

2012-2013 н. р.

114

95

11

8

Формування контингенту учнів.

Система підготовки кваліфікованих робітничих кадрів в училищі організована для забезпечення реалізації потреб людини в здобутті професійної освіти, оволодінні робітничими професіями відповідно до її інтересів, здібностей, стану здоров’я та соціального замовлення суспільства і держави. Вирішення цього завдання досягається в ході реалізації Закону України “Про освіту”, “Про професійно-технічну освіту”, на основі нових підходів до функціонування професійно-технічної освіти в ринкових умовах.

Контингент учнів формується переважно з випускників шкіл Татарбунарського району та сусідніх  районів (Арцизького, Саратського, Болградського, Кілійського, Ізмаїльського), а також з випускників Ізмаїльської школи-інтерату, Михайлівської та Кілійської спеціалізованих  шкіл-інтернатів Одеської області.

При прийомі учнів училище керується “Правилами прийому до ТПТАУ”, розроблених на основі Типових правил прийому до професійно-технічних навчальних закладів України, затверджених наказом Міністерства освіти і науки України 14 травня 2013 року № 499, зареєстрованих у Міністерстві юстиції України 29 травня 2013 року за  № 823/23355,  затверджених директором училища та погоджено сектором  професійно-технічної освіти  Департаменту освіти і науки Одеської обласної державної адміністрації.

Прийом в училище здійснюється на підставі особистих заяв учнів та плану роботи приймальної комісії по набору учнів, який розглянутий на засіданні педагогічної ради і затверджений директором.

На навчання до професійно-технічного аграрного училища приймаються учні, які мають  базову загальну середню освіту з отриманням повної загальної середньої освіти та первинної професійної підготовки  – термін навчання 3 роки  та повну загальну середню освіту з отриманням первинної професійної підготовки  – термін навчання 1 рік.

Обмеження до вступу допускаються за медичними та віковими показниками професійної придатності, що визначаються вимогами затвердженими Кабінетом Міністрів України.

Виконання державного замовлення  

Навчальні роки

План державного замовлення

Виконання плану (%)

 
 

2013-2014 н.р.

120

100  

Профорієнтаційна робота в ДНЗ «ТПТАУ» проводиться згідно плану роботи з профорієнтації. Питання проведення профорієнтаційної роботи в ДНЗ «ТПТАУ» розглядаються на засіданнях педагогічної ради. Основним питанням профорієнтаційної роботи є взаємодія адміністрації ДНЗ «ТПТАУ» з Татарбунарською районною державною адміністрацією, керівниками підприємств та організацій міста Татарбунари та Татарбунарського району, Татарбунарським Центром зайнятості населення. Разом з ними вивчається потреба району в робітничих кадрах.

В училищі організовуються виїзди педпрацівників по школах міста Татарбунари, Татарбунарського, Арцизького, Саратського, Болградського районів з метою виступу перед учнями та ознайомлення їх з перевагами та престижністю робітничих професій, які вони можуть отримати в навчальному закладі. Друкуються статті і оголошення в газетах «Татарбунарський вісник», «Лиман».

Щорічно, в травні місяці проводиться День відкритих дверей, організовуються екскурсії  для учнів шкіл та їх батьків до училища, обладнується приміщення приймальної комісії та організовується її робота.

У приміщенні приймальної комісії розміщені агітаційні стенди, довідкова інформація для абітурієнтів, зразки необхідних документів, які повинні надати абітурієнти до училища.

Приймальна комісія проводить з вступниками бесіди з питань вибору професії, умов навчання, матеріального забезпечення та соціального захисту учнів, наступного працевлаштування, організовує роботу з комплектування навчальних груп.

  Прийом до училища проводиться шляхом конкурсного відбору за результатами випробувань (співбесід, середнього балу свідоцтв про базову загальну середню освіту та атестату про повну загальну середню освіту).

Рішення приймальної комісії про зарахування в училище оформляється протоколом приймальної комісії. На основі протоколу приймальної комісії видається наказ про зарахування учнів до ДНЗ «ТПТАУ». У першу чергу до ДНЗ «ТПТАУ» на навчання зараховуються діти-сироти та діти, які залишилися без батьківського піклування, дітей з сімей, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи.

Прийом учнів на навчання ведеться за обсягом державного замовлення, переліком професій та обсягами прийому, зазначеними в додатку до ліцензії.

Особові справи учнів та книги наказів про контингент учнів – зарахування учнів (З-УДЗ), відрахування учнів (В-УДЗ), поіменна книги обліку особового складу учнів (П-УДЗ), книги видачі дипломів, свідоцтв, атестатів, довідок, ведуться у відповідності до нормативних вимог і зберігаються у металевому сейфі навчальної частини. Відповідальність за ведення документації по формуванню контингенту учнів покладено на заступника директора з навчально-виробничої роботи Ужевко В.В.

Відрахування учнів з училища здійснюється на підставі поданих заяв, довідок, рішень суду, рішень служби у справах дітей, рішень педагогічної ради.  За останні 3 роки з училища відраховано  93 учні.

 Відрахування учнівського контингенту проводиться згідно зі статтею № 39 Закону України “Про професійно-технічну освіту”. Основна причина відрахування учнів: за власним бажанням (через важкий матеріальний стан або за сімейними обставинами), переведення в інші навчальні заклади, за незадовільну успішність, поведінку.

Після закінчення навчання випускники ДНЗ «ТПТАУ» отримують дипломи кваліфікованого робітника та працевлаштовуються у державних та приватних підприємствах, організаціях міста, району та області, які оснащені сучасною технікою та прогресивними технологіями, високим рівнем організації праці та безпечними умовами праці.

Впровадження навчально-виховного процесу в училищі

Система виховної роботи у ДНЗ «ТПТАУ» спрямована на організацію основного завдання – виховання громадянина, всебічно-розвинутої особистості. Метою позаурочної виховної діяльності є створення умов для гармонійного розвитку учнів, задоволення їх потреб у добровільному виборі виду діяльності, активної участі у спортивній, оздоровчій та творчій роботі.

Планування позаурочної виховної роботи ДНЗ «ТПТАУ» ведеться відповідно до  «Положення про організацію навчально-виробничого  процесу у професійно-технічних навчальних закладах», затвердженого наказом Міністерства освіти  і науки України від 30.05.2006 року № 419, «Концепції національно-патріотичного виховання молоді», затвердженої наказом  Міністерства України у справах сім'ї, молоді та спорту,  Міністерства освіти і науки України,  Міністерства оборони України,  Міністерства культури і туризму України  27.10.2009 № 3754/981/538/49, «Національної доктрини  розвитку освіти», затвердженої указом Президента України 17.04.2002 року № 347/2002,  Орієнтовного положення про організацію і проведення виховної роботи в ПТНЗ Міністерства освіти і науки України, затвердженого наказом Міністерства освіти і науки України № 257 від 16.04.02 р., методичних рекомендацій Міністерства освіти і науки України щодо організації та проведення виховної роботи в професійно-технічному навчальному закладі (лист № 1/9-252 від 09.07.01 р.),

План виховної роботи на рік затверджується директором ДНЗ «ТПТАУ» на початку нового навчального року. У плані відображені громадянське, патріотичне, морально-етичне, превентивне, художньо-естетичне, трудове, екологічне, родинно-сімейне виховання. Виховні  заходи спрямовані на патріотичне виховання учнів, фізичний розвиток та підвищення рівня культури, профілактику СНІДу, тютюнопаління, вживання алкоголю.

Згідно з планом виховної роботи училища на рік класні керівники навчальних груп спільно з майстрами виробничого навчання планують виховну роботу в групах на рік та на кожен місяць, відображаючи практично всі напрямки виховання учнів і затверджують їх у заступника директора з навчально-виховної роботи.

Наказом директора училища створена методична комісія класних керівників та майстрів виробничого навчання, яка працює над проблемою «Використання найбільш дієвих форм морального виховання учнів в позаурочний час». Робота секції класних керівників та майстрів виробничого навчання направлена на допомогу та обмін досвідом роботи. Робота класного керівника  та майстра виробничого навчання є спільною і переплітається не тальки в виконанні навчальних та виховних планів, а й у формуванні та розвитку особистісних якостей учнів, пропаганди здорового способу життя. Засідання проводяться щомісяця.

Для реалізації виховних завдань був розроблений план роботи методичної  комісії, який охоплює  всі напрямки виховання: патріотичне, правове, моральне, художньо-естетичне, трудове, фізичне, екологічне, превентивне, а також організовані традиційні училищні свята, заходи, конкурси.

Класні керівники мають папку класного керівника, в якій зібрані такі матеріали: план виховної роботи на рік, на місяць; план методичної роботи класних керівників; звіт класного керівника про виховну роботу в групі; журнал класного керівника (соціальний паспорт групи, відомості про багатодітні сім’ї, відомості про напівсиріт, неблагонадійні сім’ї, малозабезпечені, учні, які перебувають на внутрішньо училищному обліку, щоденники психолого-педагогічних спостережень, актив групи); робота з батьками (протоколи батьківських зборів, склад батьківського комітету, тематика бесід з учнями, розробки виховних заходів, розробки (плани-конспекти) виховних годин, акти обстежень житлово-побутових умов, листи батькам в органи місцевого самоврядування).

Виховна робота в училищі спрямована на формування особистості, яка усвідомлює свою належність до українського народу, зберігає і продовжує українські культурно-історичні традиції, шанобливо ставиться до рідних святинь, української мови, історії.

         В училищі проводяться такі заходи:

- декади: «Ти громадянин своєї держави», «Земле моя, всеплодющая мати!..»,    «Люби і знай свій рідний край», «Що внутрішня, що зовнішня краса тобі одній дарована, людино!», «Вахта пам'яті»,  «В здоровому тілі – здоровий дух»;

- тижні: тиждень Пам'яті, присвячений річниці звільнення України від німецько-фашистських загарбників, тиждень правових знань «На паралельних дорогах прав і обов’язків»; тиждень вшанування пам’яті жертв Голодомору 1932-1933 рр.; тиждень здоров’я «Зроби свій вибір на користь здоров’ю»;  тиждень «Салют, Перемого!»; тиждень «Скажемо Сніду – ні!»;       тиждень «Ми жінку славимо в віках»;

- тематичні лінійки: «День партизанської слави»; «Подвигу жити в віках»;

«Що маю знати, щоб зберегти здоров’я»; «16 вересня 1924 року - день Татарбунарського повстання», «Ніхто не забутий, ніщо не забуте», «Вшанування пам'яті жертв Голодомору», «Українське козацтво», «Мій край - моя історія жива», «Міжнародний день рідної мови»,  «День української писемності і мови», «Афганістан - моя кривава рана», «Т.Г.Шевченко - великий співець українського народу», «Мужність і біль – Чорнобиля», «Незабутній День Перемоги», «День матері»;

- книжкові виставки: «Була війна, була Перемога», «Українська козаччина в скрижалях історії», «Шевченківські дні», «Терновий вінок Чорнобиля»;  виставка архівних документів та книг, присвячених трудовим досягненням та ратним подвигам ветеранів;

- відкриті виховні заходи: «Збережемо Україну - козацьку державу», «Гірка біль: Афганістан. Гарячі точки планети» (класний керівник Коваленко С.М., майстер виробничого навчання Коваленко С.І.); «Біль Чорнобиля» (класний керівник Нікітіна Л.В.); «Подвиг непідвладний часу» (класний керівник Прохорова М.О.); «Звичаї нашого народу» (майстри виробничого навчання Гордієнко Н.М., Карамавров І.Г.);       

- тематичні екскурсії до Татарбунарського музею бойової слави та в краєзнавчий музей училища;

- тренінги по групам  «Профілактика вживання алкоголю, наркотичних речовин» проведені практичним психологом училища.

В 2014 роцы були проведені тижні, виховні години, лінійки, присвячені 70- річчю звільнення Одещини та України від фашистських загарбників. До 200-річчя з Дня народження Т.Г.Шевченка був проведений конкурс малюнків також проведена тематична лінійка «Т.Г.Шевченко - великий співець українського народу» та виховні години в групах училища.          

В училищі працюють гуртки та спортивні секції: «Вокальний», «Екологічний»,  «Туристичний», «Юний тракторист», спортивна секція «Футбол та волейбол».

Провідна ідея навчально-виховного процесу в училищі – особистісно зорієнтоване виховання, в центрі якого особистість, її розвиток і соціалізація.

 Організована виховна робота по  попередженню правопорушень та злочинності серед учнівської молоді, попередженню тютюнопаління, нарко- та алкогольної залежності, популяризації здорового способу життя. На початку навчального року складається та затверджується план спільних заходів заступника директора з НВР та кімнати міліції у справах неповнолітніх. Розроблено заходи щодо профілактики правопорушень наркоманії, СНІДу. Психологом училища Галкою Г.А. проводиться діагностика індивідуально-психологічних особливостей учнів, схильних до правопорушень. Створено Раду профілактики. Основні напрямки роботи – правова освіта з вивченням і обговоренням нормативно-правових документів, робота з учнями схильними до правопорушень, контроль за відвідуванням занять, аналіз стану злочинності в училищі. Неодноразово розглядалися питання «Стан правопорушень та злочинності серед учнівської молоді», «Про роботу класних керівників з учнями, які стоять на обліку в кімнаті міліції серед неповнолітніх».

Виховна робота в гуртожитку.

                Реалізація особистісно зорієнтованого підходу до виховання в Татарбунарському професійно-технічному аграрному училищі перебуває в прямій залежності від виховної роботи в гуртожитку.

        Ініціатором і організатором більшості виховних заходів є рада гуртожитку. Рада гуртожитку є суспільним органом самоврядування і покликана здійснювати допомогу адміністрації в організації позакласної роботи, покращення побутових умов учнів. Вона забезпечує підтримання правил внутрішнього розпорядку гуртожитку, керує роботою з самообслуговування, проводить щотижневі рейди перевірки санітарного стану, організовує конкурси-огляди на кращу кімнату, виховує в учнів почуття відповідальності за збереження державного майна, пильнує за економією світла, води.  Це сприяє формуванню почуття господаря й господарської відповідальності, підприємливості, викоріненню шкідливих звичок.

              Станом на 01.06.2014 р. в училищі навчається 330 учнів, з них – 36 учнів з числа дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, в гуртожитку проживає  75 учнів, з них – 31 дитина-сирота та діти, позбавлених батьківського піклування, з яких 9 дітей з фізичними та розумовими вадами. Тому багато уваги  приділяється для згуртування дитячого колективу та адаптації учнів першого курсу, дітей пільгового контингенту, а особливо дітей з розумовим та фізичними вадами, проводиться індивідуальна робота з учнями девіантної поведінки та учнями, схильними до правопорушень.

      Вже стало доброю традицією зустрічатися в кімнаті відпочинку гуртожитку з його мешканцями, обговорювати свої проблеми, спілкуватися, відпочивати з друзями, слухати музику.

      Практичним психологом Галкою Галиною Аркадіївною постійно проводиться індивідуальна, консультування, групова, просвітницька роботи. Індивідуальні та колективні бесіди: «Як бути хорошим сусідом у кімнаті», «Життя без алкоголю, наркотиків і тютюну».

      Проведені тренінги: «Вмій спілкуватися», «Конфлікт добра і зла», «Етика відносин в колективі».

      Проведені бесіди: «В історію свою візьми нас, Батьківщино», «Мораль та її норми», «Який слід повинна залишити людина на землі», «Охорона природи – твій обов’язок», «Хліб – скарб найбільший на землі», «Вода найсмачніша у рідному краї, з криниці, де батько і мати пили».

     Проводяться тематичні лінійки.

     Пройшли виховні години: «Права дітей», «Ми – охоронці природи», «Раз добром нагрій серце – вік не охолоне».

     Постійно проводилися суботники, прибирання та озеленення території, акції «Де я живу – порядок буде», «Зробимо подвір’я чистим», «Гуртожиток – це наша друга домівка».

     З метою активізації профілактичної роботи серед учнів, що проживають в гуртожитку, попередження правопорушень, алкоголізму, наркоманії та СНІДу проводяться зустрічі з працівниками правоохоронних органів: «Попередження злочинності та правопорушень серед учнів»; «Кримінальна відповідальність неповнолітніх за правопорушення». Представниками Всеукраїнської благодійної організації «АСЕТ» проведені бесіди-тренінги, відеолекторії з профілактики алкоголізму, наркоманії та ВІЛ/СНІДу.

Проведено ряд профілактичних бесід: «Орієнтація на здоровий спосіб життя», «Наркоманія – це смертна прірва», «Курити чи бути здоровим – вибирайте самі», «Все про синдром набутого імунодефіциту», «Подбай про своє здоров’я сам». Медсестрою училища прочитано лекції: «Здоров’я дитини – запорука майбутнього»,  «Захворювання, що передаються статевим шляхом».

      Проведено спортивні змагання до Дня фізкультури та спорту.     Проведені відкриті виховні заходи «Поспішай творити добро», «Зі святом, дорогі вчителі», «День Захисника Вітчизни», «Ти живеш серед людей», «Магія Великодня».

     Традиційними стали вечори: «Давайте ближче познайомимося», «Дні іменинників», «Дари осені», «Новорічне шоу», «Тетянин день»,  «Велика вічна спокусниця любов», «Містер гуртожитку», «Міс гуртожитку».

Навчально-методична діяльність.

Методична робота в училищі посідає важливе місце в системі підвищення професійного рівня й педагогічної майстерності викладачів та майстрів виробничого навчання.

                 Основні завдання методичної роботи в училищі визначаються Конституцією України, Законами України "Про освіту", "Про професійно-технічну освіту", "Про загальну середню освіту", Положенням про професійно-технічний навчальний заклад, Положенням про організацію навчально-виробничого процесу в професійно-технічних навчальних закладах, Положенням про організацію методичної роботи, Положенням про методичний кабінет професійно-технічного навчального закладу освіти,  Статутом училища та іншими нормативними документами в галузі освіти з урахуванням досвіду педагогічних працівників училища, перспектив його розвитку.

                В училищі багато років функціонує методичний кабінет, де знаходяться методичні розробки, матеріали до уроків, періодичні видання, фахові журнали, на допомогу молодому вчителю, матеріали нормативних документів, навчально-плануюча документація викладачів та майстрів, папки викладачів та майстрів «Від атестації до атестації», тематичні папки з основних напрямків виховної роботи. Організовано постійно-діючі виставки для педагогічних працівників: «Поради вчителю», «Інноваційні технології навчання», поради психолога.

                В методичному кабінеті проводяться засідання методичної ради, школи передового досвіду, школи молодого спеціаліста, педагогічні семінари, семінари-практикуми, конференції, педагогічні читання, а також  індивідуально-методична роботи: співбесіди і консультації. В березні місяці проводився методичний тиждень: «Уроки показують майстри педагогічної праці».

Вхід на сайт
Пошук
Календар
«  Квітень 2021  »
ПнВтСрЧтПтСбНд
   1234
567891011
12131415161718
19202122232425
2627282930
Архів записів
Друзі сайту
Copyright MyCorp © 2021
Безкоштовний хостинг uCoz