Четвер, 22.04.2021, 02:41
Мій сайт
Головна | Реєстрація | Вхід Вітаю Вас Гість | RSS
Меню сайту
Міні-чат
Наше опитування
Де на вашу думку краще навчатися?
Всего ответов: 69
Статистика

Онлайн всього: 1
Гостей: 1
Користувачів: 0

      

ЗАТВЕРДЖУЮ

                            Директор Татарбунарського ПТАУ

                                                                            _________ О.Ю.Кабак

 

 

ПРАВИЛА ПРИЙОМУ

до  ДНЗ «Татарбунарське професійно-технічне аграрне училище»  на 2018-2019 н.р.

І. Загальна частина
1.1. Правила прийому до ДНЗ «Татарбунарське професійно-технічне аграрне училище» (далі – ТПТАУ) розроблені на підставі  Типових правил прийому для професійно-технічних навчальних закладів, затверджених наказом міністерства освіти і науки України від 14.05.2013 р. № 499.

       1.2. До ТПТАУ приймаються громадяни України. Відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 29.08.2003 №1380 "Про ліцензування освітніх послуг" ТПТАУ прийом на навчання іноземних громадян не здійснює, в зв’язку з відсутністю ліцензії на первинну професійну підготовку іноземців, які прибули в Україну на навчання.

       1.3. Громадяни України мають рівні права на здобуття первинної професійно-технічної освіти відповідно до своїх здібностей і нахилів незалежно від національності, раси, статі, соціального і майнового стану, світоглядних і політичних переконань, ставлення до релігії, віросповідання, стану здоров'я, місця проживання та інших обставин.

Обмеження допускаються за медичними та віковими показниками, а також показниками професійної придатності, що визначаються Кабінетом Міністрів України.

        1.4. Іноземці та особи без громадянства, що перебувають в Україні на законних підставах, користуються правом на здобуття первинної професійно-технічної освіти на рівні з громадянами України.

Обмеження допускаються за медичними та віковими показниками, а також показниками професійної придатності, що визначаються Кабінетом Міністрів України.

      1.5. Прийом до професійно-технічного навчального закладу здійснюється для підготовки робітників, за освітньо-кваліфікаційним рівнем – кваліфікований робітник з набуттям професії відповідного розряду.

      Прийом проводиться відповідно до переліку професій та затвердженого обсягу (Додаток 1).

 

 

 

Додаток 1

ЗАТВЕРДЖУЮ

Завідувач сектору ПТО

_________ Т.М. Абозіна

 

 

Перелік професій

 

 

№ з/п

 

Найменування професії

та її код

Ліцен-зова-ний обсяг

План прийому

На базі 9 кл. без одержання середньої освіти

На базі 9 кл. з одержанням середньої освіти

На базі 11 кл.

Обсяг

Термін навчан.

Обсяг

Термін навчан.

Обсяг

Термін навчан

1

2

3

4

5

6

7

8

9

1.

5122

Кухар

30

-

-

25

3

-

-

2.

8331

Тракторист машиніст сільськогосподарського  виробництва (кат. «А1», «А2», «В1»)

7233

Слюсар з ремонту сільськогосподарських машин та устакування

8322

Водій автотранспортних засобів (кат. «С»)

90

 

 

25

3

 

 

 

3.

4112

Оператор комп’ютерного набору

4121

Офісний службовець (бухгалтерія)

30

 

 

25

3

 

 

4.

7141

Маляр

7133

 Штукатур

30

 

 

25

3

 

 

5.

7133

Штукатур

 

 

 

 

 

15

1

 

6.

 

 

 

 6112

Виноградар

30

 

 

30

3

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ІІ. Приймальна комісія
 

2.1. Прийом до ТПТАУ здійснює приймальна комісія.

2.2. Очолює приймальну комісію директор ТПТАУ, який своїм наказом визначає та затверджує персональний склад комісії і порядок її роботи.

2.3. Правила прийому до ТПТАУ на наступний календарний рік розробляються відповідно до законодавства України,  у  тому   числі  Типових правил,   затверджуються  керівником директором за погодженням зі структурними підрозділами з питань професійно-технічної освіти Департаменту освіти і науки одеської обласної державної адміністрації.

2.4. Приймальна комісія:

організовує прийом заяв та документів;

проводить зі вступниками бесіди з питань вибору професії, умов навчання, матеріального забезпечення та забезпечення особливого соціального захисту учнів, наступного працевлаштування;

організовує та координує підготовку та проведення конкурсного відбору;

приймає рішення щодо осіб, рекомендованих до зарахування до ТПТАУ, оформляє протокол та оголошує відповідні списки осіб;

організовує роботу щодо комплектування навчальних груп з урахуванням здібностей і нахилів, віку, стану здоров'я та професійної придатності вступників;

вирішує інші питання, пов'язані з прийомом.

2.5. Правила прийому до ТПТАУ доводяться до відома вступників через засоби масової інформації та інформаційні стенди і мають обумовлювати:

перелік професій згідно з отриманою ліцензією;

вимоги щодо освітнього рівня вступників за кожною професією;

плановані обсяги прийому, освітні та освітньо-кваліфікаційні рівні випускників, строк навчання;

обмеження з професій за віком вступників, статтю та медичними показаннями;

порядок зарахування вступників;

порядок роботи приймальної комісії (дні тижня та години);

наявність місць у гуртожитку та умови їх надання;

порядок проходження медичного огляду вступників.

2.6. Термін проведення прийому на навчання встановлено з 01 червня 2018 року по 31 серпня 2018 року.

ІІІ. Документи для вступу

3.1. Вступники подають особисто заяву про вступ до ТПТАУ, вказуючи обрану професію, місце проживання, до якої додають:

  • документ про освіту (оригінал);
  • медичну довідку за формою, установленою чинним законодавством;
  • 6 фотокарток розміром 3 х 4 см;
  • паспор та документ про відношення до військової повинності;
  • ідентифікаційний код;
  • копії документів, що дають право на пільги до вступу (за наявності).

Для обробки персональних даних особа надає приймальній комісії письмову згоду відповідно до Закону України «Про захист персональних даних».

 3.2. Особи, які направляються на навчання підприємствами, установами, організаціями, додають до заяви про вступ відповідний документ.

         3.3. Вступники  із числа дітей пільгового контингенту приймаються зараховуються при наявності  документів:

     заява дитини (особи) на ім’я директора ТПТАУ із зазначенням обраної професії;

     документ про освіту державного або встановленого зразка (для дітей з вадами розумового розвитку) – оригінал;

     свідоцтво про народження чи паспорт громадянина України (з 14 років) – оригінал та копія;

     висновок про стан здоров'я, фізичний та розумовий розвиток дитини, складений за встановленою формою (ф-086) (для дітей-сиріт, дітей, позбавлених батьківського піклування та осіб з їх числа);

     довідка про присвоєння ідентифікаційного номера (оригінал та копія);

    приписне свідоцтво (для юнаків після 16 років) – копія;

    листок вибуття (для іногородніх) – при поселенні в гуртожиток;

    документи, які підтверджують правовий статус дитини (особи);

    дублікат обліково-статистичної картки, яка відповідно завірена печаткою та підписом начальника Служби у справах дітей (за первинним обліком);

     документи, що підтверджують право власності або користування житловим приміщенням; довідка  про взяття на квартирний облік;

     довідка про призначення та виплату пенсії, державної соціальної допомоги, аліментів (у разі наявності);

     довідка про оформлення пенсії по втраті годувальника (рахунок відкривається у банку);

    єдиний квиток;

    фото 3х4 – 6 штук;

    характеристика;

    ощадна книжка дитини або договір про відкриття рахунку в банківській установі;

     пенсійне посвідчення та індивідуальна програма реабілітації (для дітей-інвалідів);

     посвідчення

     3.4. Прийом документів від вступників здійснюється за мірою комплектування груп, але завершується не раніше ніж за два тижні до початку занять.

 

ІV. Умови прийому
 

4.1. Прийом до ТПТАУ здійснюється за результатами співбесіди.

        4.2. Співбесіда проводиться поетапно протягом усього періоду прийому документів і завершується 22 серпня 2018 р.

        4.3. Особи, які без поважних причин не з'явилися на співбесіду у зазначений час, в училище не зараховуються.

 

V. Зарахування
 

5.1. Зараховуються до ТПТАУ в першу чергу:

особи, яким відповідно до Закону України «Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту» надано таке право;

діти-сироти та діти, позбавлені батьківського піклування, а також   особи з їх числа віком від 18 до 23 років відповідно до постанови       Кабінету  Міністрів  України від 05 квітня 1994 року № 226 «Про поліпшення

виховання, навчання, соціального захисту та матеріального забезпечення дітей-сиріт і дітей, позбавлених батьківського піклування» (зі змінами);

діти-інваліди та інваліди, яким не протипоказане навчання за обраною професією, відповідно до статті 22 Закону України «Про основи соціальної захищеності інвалідів в Україні»;

особи, яким відповідно до Закону України «Про статус і соціальний захист  громадян, які  постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи» надано таке право, у тому числі громадяни, віднесені до категорії;

діти військовослужбовців Збройних Сил України, інших військових формувань, працівників правоохоронних органів, які загинули під час виконання службових обов'язків. Вступники у цьому разі подають відповідний документ про те, що батько (мати) визнані такими, що загинули під час виконання службових обов'язків, відповідно до Указу Президента України від 21 лютого 2002 року № 157 «Про додаткові заходи щодо посилення турботи про захисників Вітчизни, їх правового і соціального захисту, поліпшення військово-патріотичного виховання молоді».

5.2. Першочергово зараховуються за інших рівних умов:

випускники загальноосвітнього навчального закладу II ступеня, які мають свідоцтво про базову загальну середню освіту з відзнакою;

особи, які вступають до професійно-технічного навчального закладу за цільовим направленням на навчання.

5.3. Не пізніше ніж через 5 днів після співбесіди приймальна  комісія  приймає  рішення,  оформляє  протокол  та оголошує список  осіб,  що рекомендовані  до зарахування на навчання  до ТПТАУ.

5.4.  Зарахування до ТПТАУ здійснюється наказом  директора.

5.5. Після зарахування до ТПТАУ укладається договір між навчальним закладом, замовником робітничих кадрів (підприємством, організацією тощо) і випускником (для неповнолітніх - його батьками) про навчання та подальше працевлаштування.

5.6. Зарахування до ТПТАУ здійснюється в межах затвердженого державного замовлення.

 

VІ. Прикінцеві положення

6.1. Зазначений порядок прийому документів з подальшим зарахуванням поширюється на вступників, які не мають базової загальної середньої освіти і подають довідку про навчання в основній середній загальноосвітній школі.

6.2. Особи, які без поважних причин не приступили до занять протягом 10 днів від дня їх початку, відраховуються з училища. На звільнені місця може проводитися зарахування осіб, які пройшли співбесіду, але не були зараховані. При невиконанні державного замовлення на прийом з окремих професій проводиться додатковий прийом.

6.3. Особам, які не зараховані до ТПТАУ, а також тим, які без поважних причин не приступили до занять, повертаються документи не пізніше ніж протягом п'яти днів з дня прийняття рішення.

6.4. Матеріали, які засвідчують результати співбесіди вступників, зберігаються протягом одного  року, а потім знищуються, про що складається відповідний акт.

6.5. Контроль за дотриманням Правил прийому до ТПТАУ здійснюється Департаментом освіти і науки Одеської обласної державної адміністрації.

Вхід на сайт
Пошук
Календар
«  Квітень 2021  »
ПнВтСрЧтПтСбНд
   1234
567891011
12131415161718
19202122232425
2627282930
Архів записів
Друзі сайту
Copyright MyCorp © 2021
Безкоштовний хостинг uCoz