Четвер, 22.04.2021, 02:16
Мій сайт
Головна | Реєстрація | Вхід Вітаю Вас Гість | RSS
Меню сайту
Міні-чат
Наше опитування
Оцініть наш сайт
Всего ответов: 65
Статистика

Онлайн всього: 1
Гостей: 1
Користувачів: 0

ІНФОРМАЦІЙНО-АНАЛІТИЧНА ДОВІДКА 

про роботу директора  Державного навчального закладу «Татарбунарське професійно-технічне

аграрне училище»

Кабака Олега Юхимовича

у 2009-2014 роках

Вступ 
     ДНЗ «Татарбунарське професійно-технічне аграрне училище» є державним навчальним закладом II атестаційного рівня, який входить до системи професійно-технічної освіти і підпорядковується  Міністерству освіти і науки України та Департаменту освіти і науки Одеської обласної державної адміністрації, є юридичною особою, має самостійний баланс, розрахунковий рахунок, печатку зі своїм найменуванням.

                Навчальний заклад був заснований у 1984 році наказом начальника Одеського обласного управління професійно-технічної освіти «Про створення Татарбунарської філії Суворовського СПТУ-52» від 22.09.1984р. № 125.

В 1988 році за наказом Одеського управління професійно-технічної освіти від 06.04.1988 року, № 103 училище реорганізовано в СПТУ-50.  Відповідно до пропозиції місцевих органів державної  виконавчої влади в 1989 році створено професійно-технічне училище № 23  м. Татарбунари згідно наказу № 505 від 29.12.1989 р. обласного відділу управління народної освіти Наказом Міністерства освіти і науки України від 01.11.2005 р. № 63 професійно-технічне училище № 23 м. Татарбунари перейменовано у державний професійно-технічний навчальний заклад «Татарбунарське професійно-технічне аграрне училище».

 Відповідно до Закону України «Про професійно-технічну освіту», статті 29 Закону України «Про державну реєстрацію юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців» та перейменування державних професійно-технічних навчальних закладів Одеської області» Державний професійно-технічний навчальний заклад «Татарбунарське професійно-технічне аграрне училище» перейменовано в Державний навчальний заклад «Татарбунарське професійно-технічне аграрне училище».

Це єдиний професійно-технічний навчальний заклад в Татарбунарському районі, який дає молоді здобути робітничу професію.

Училище  діє на підставі Статуту, затвердженого наказом Міністерства освіти і науки України від 29.11.2010 р. № 1154, згідно з яким училище входить до системи освіти і забезпечує реалізацію потреб громадян у здобутті професійно-технічної освіти, оволодінні робітничими професіями аграрного профілю.

На провадження освітньої діяльності державної акредитаційної комісії Міністерства освіти і науки України видана ліцензія – серія АЕ № 285379 видана 18.09.2013 р.

Прийом до училища здійснюється відповідно переліку професій та обсягу прийому, зазначених у додатку до ліцензії.

Організація та здійснення навчально-виробничого процесу в училищі відповідає вимогам «Положення про організацію навчально-виробничого процесу у професійно-технічних навчальних закладах», затвердженого наказом Міністерства освіти  і науки України від 30.05.2006 року № 419 та інших нормативно-правових і навчально-методичних документів.

 Навчально-виробничий процес в училищі здійснюється згідно з перспективним планом роботи педагогічного колективу на навчальний рік, який розглядається на засіданні педагогічної ради і затверджуються директором училища на початку навчального року.

                В плані роботи училища на рік визначені основні напрямки діяльності училища: вступ, організаційні заходи, теоретичне навчання, професійно-практична підготовка, виховна робота, методична робота та підвищення кваліфікації педагогічних працівників, контроль за організацією навчально-виробничого  процесу, удосконалення навчально-матеріальної бази, профорієнтаційна робота, фінансово-господарська та навчально-виробнича діяльність, охорона праці.

Директором, заступниками з  навчально-виробничої та навчально-виховної роботи, методистом та старшим майстром ведеться внутрішньо  училищний контроль за роботою викладачів та майстрів виробничого навчання.

                Складено графік проведення контрольних робіт вказано терміни та відповідальні за їх проведення. Контрольні роботи проводяться з метою визначення рівня знань навчальних досягнень учнів.

                При проведенні внутрішньо училищного контролю враховується:

виконання робочих навчальних планів і робочих програм;

ведення навчально-плануючої документації, стану викладання предметів;

комплексно-методичного забезпечення предметів та професій;

індивідуальна робота з учнями; охорони праці в навчально-виробничих майстернях, кабінетах.

                За результатами внутрішньо училищного контролю періодично видаються накази та розпорядження. Питання, які потребують колективного розгляду, аналізу та рішення виносяться  на обговорення методичних  комісій,  педагогічної ради.

Всі накази та нормативні документи  Департаменту освіти і науки Одеської облдержадміністрації, Міністерства освіти і науки України реєструються у книзі  «Вхідної документації», вчасно доводяться до відома колективу, здійснюється періодичний контроль стану їх виконання.

                Відповідно до мети та завдань професійно-технічної освіти навчально-виховний та навчально-виробничий процес спрямований на підготовку кваліфікованого робітника згідно вимог регіонального ринку праці, формування творчої, ініціативної особистості, високого рівня професійної компетентності, здатної до самоорганізації у професійній діяльності, готовності до вирішення виробничих та соціально-економічних завдань.

                Одним з головних чинників забезпечення якості професійно-технічної підготовки є якість підготовки педагогічних працівників. Підвищення кваліфікації здійснюється у закладах післядипломної освіти, шляхом самоосвіти, стажування.

                Татарбунарське професійно-технічне аграрне училище взаємодіє з органами виконавчої влади: Татарбунарська районна державна адміністрація та Татарбунарська районна рада, роботодавцями: Татарбунарська споживча спілка, Татарбунарська районна адміністрація агропромислового розвитку, громадськими об'єднаннями.

                Основою виробничої діяльності ПТАУ - є навчальне господарство, яке є внутрішнім резервом для вирішення нагальних економічних проблем. Тому необхідно працювати на навчальному господарстві дотримуючись всіх норм і правил сільськогосподарського виробництва.

                Потрібно також шукати додаткові джерела надходження коштів за рахунок надання платних послуг, отримання добровільних спонсорських внесків від підприємств, установ, організацій окремих громадян.

                Особлива увага повинна приділятися виховній роботі. В першу чергу профілактична робота з попередження правопорушень, виховання на національних традиціях, робота гуртків та спортивних секцій. Актуальними на даний момент є створення максимальних сприятливих умов для інтелектуального, морального і фізичного розвитку здібних, обдарованих дітей. Існує також проблема адаптації учнів-сиріт, створення для них відповідних матеріально-побутових умов, виховання, навчання та подальшого працевлаштування.

Організація навчально-виробничої діяльності

Організація та здійснення навчально-виробничого процесу в училищі відповідає вимогам “Положення про організацію навчально-виробничого процесу у професійно-технічних навчальних закладах ” затвердженого наказом Міністерства освіти  і науки України від 30.05.2006 року № 419 та інших нормативно-правових і навчально-методичних документів.

Навчально-виробничий процес в училищі здійснюється згідно з перспективним планом роботи педагогічного колективу на навчальний рік, який розглядається на засіданні педагогічної ради і затверджуються директором училища на початку навчального року.

                В плані роботи училища на рік визначені основні напрямки діяльності училища: вступ, організаційні заходи, теоретичне навчання, професійно-практична підготовка, виховна робота, методична робота та підвищення кваліфікації педагогічних працівників, контроль за організацією навчально-виробничого  процесу, удосконалення навчально-матеріальної бази, професійно орієнтаційна робота, фінансово-господарська та навчально-виробнича діяльність, охорона праці.

Перспективні плани роботи училища за останні три роки є основним документом, який відображає систему навчально-виховної роботи в училищі. Плани розроблені на основі завдань, які поставлені перед училищем, можливостей колективу, особливостей контингенту учнів, матеріальної бази.

       Відповідно до робочих навчальних планів розробляється та затверджується розклад занять. Розклад занять складається 4 рази на рік. Він включає теоретичне та виробниче навчання в групах на кожний робочий день тижня. У розкладі визначено час, місце, предмет з якого проводяться заняття в конкретній групі та прізвища педагогів, що їх проводять. Розклад занять складається під керівництвом заступника директора і затверджується не пізніше як за тиждень до початку навчання директором навчального закладу.

      Розклад навчальних занять відповідає педагогічним вимогам, нормативним документам, санітарно-гігієнічним вимогам. Тижневе навантаження становить 36 годин. Заміни уроків відображаються на стенді поряд із розкладом.

      В журналах теоретичного і виробничого навчання викладачі та майстри виробничого навчання здійснюють облік навчальних досягнень учнів, відвідування ними занять та виконання навчальних програм.

      Навчальні робочі плани і програми з предметів загальноосвітньої підготовки, загально професійної підготовки, професійно-теоретичної підготовки, професійно-практичної підготовки з усіх професій виконуються повністю.

                Теоретичне навчання проводиться в навчальних кабінетах. Всі кабінети оснащені робочими місцями викладача та учнів, необхідною літературою (підручниками, довідниками, методичними посібниками, навчально-плануючою документацією, дидактичними матеріалами, наочними приладами, макетами).

                 Професійно-практична підготовка учнів з професій проводиться у навчально-виробничих лабораторіях, майстернях, на полігоні, підприємствах.

                Виробниче навчання: з професії “Тракторист-машиніст сільськогосподарського виробництва (категорія «А1», «А2», «В1»),  слюсар з ремонту сільськогосподарських машин та устаткування, водій автотранспортних засобів (категорія “С”)” проводиться в лабораторіях «Тракторів (тракторний тренажер)», «Сільськогосподарські машини»,  слюсарній та ремонтній майстернях, автотрактородромі, полігоні.

Заняття по водінню тракторів, автомобілів, комбайнів проводяться майстрами виробничого навчання індивідуально з кожним учнем на авто трактородромі, обладнаних у відповідності з нормативами. Практичне навчання водінню автомобіля здійснюються за маршрутами затверджених директором Татарбунарського ПТАУ та погоджено УДАЇ ГУМВС України в Одеській області. На кожного учня заводиться індивідуальна книжка обліку навчання водіння автотранспортних засобів.

      Виробниче навчання з професії  «Кухар»  проводиться в кухні-лабораторії, виробнича практика на підприємствах.

                Виробниче навчання з професії «Маляр. Штукатур» проводиться в майстернях «Малярних робіт» та «Штукатурних робіт».

                Виробниче навчання з професії «Оператор комп’ютерного набору, конторський (офісний) службовець (бухгалтерія)» проводиться в кабінеті «Технології комп’ютерної обробки інформації».

                Лабораторії та майстерні оснащені робочими місцями майстрів виробничого навчання та учнів, необхідною довідковою літературою, навчально-плануючою документацією, плакатами, інструментами, інструктивно-технологічними картками, технікою, вузлами і деталями для машин та механізмів.

                Переддипломна практика проводиться на об’єктах підприємств-замовників Одеської області  відповідно до Порядку  надання робочих місць для проходження учнями, слухачами професійно-технічних навчальних закладів виробничого навчання та виробничої практики,  затвердженого Постановою Кабінету Міністрів України від 7 червня 1999 року № 992, із змінами внесеними згідно з Постановою Кабінету Міністрів України № 770 від 27.08.2010 року.

     Для проведення перед випускної практики учнів розроблено детальну робочу програму виробничої практики, складено перелік кваліфікаційних пробних робіт та графіки їх проведення. Перелік кваліфікаційних пробних робіт складають майстри виробничого навчання під керівництвом старшого майстра, які розглядаються на засіданнях методичних комісій і затверджуються заступником директора з НВР.

                Облік виробничої практики ведеться в журналах виробничого навчання та в щоденниках виробничої практики учнів.

                В кінці практики на всіх випускників складається виробнича характеристика.

                Державна кваліфікаційна атестація проводиться в училищі відповідно до  «Положення про порядок кваліфікаційної атестації та присвоєння кваліфікації особам, які здобувають професійно-технічну освіту», затвердженого наказом МОН України від 31.12 98р. № 201/469.  Вона складається з виконання пробної кваліфікаційної роботи (виконується учнями, як в навчально-виробничих майстернях, так і на робочих місцях на виробництві) та виконання і захисту дипломної роботи.  Склад кваліфікаційних комісій погоджується з Департаментом освіти і науки  Одеської обласної державної адміністрації. Головами кваліфікаційних комісій призначаються керівники та ведучі спеціалісти підприємств-замовників робітничих кадрів.

                Щорічно в училищі проводяться олімпіади з загальноосвітніх та загально-технічних дисциплін, конкурси професійної майстерності, про що видається наказ по училищу та складається графік проведення олімпіад та конкурсів.

 Переможці приймають участь в обласних олімпіадах, конкурсах.

2013 рік - 2-ге місце в обласній олімпіаді з історії; 3-те місце з інформатики;   3-те місце у ІІ (обласного) етапу ІV Міжнародного мовно-літературного конкурсу учнівської та студентської молоді імені Тараса Шевченка.

2011 рік - 5-те місце з професії «Слюсар з ремонту сільськогосподарських машин та устаткування».

2010 рік – 2-ге місце з професії «Тракторист-машиніст сільськогосподарського виробництва».

Директором, заступниками з  навчально-виробничої та навчально-виховної роботи, методистом та старшим майстром ведеться внутрішньо училищний контроль за роботою викладачів та майстрів виробничого навчання.

                Складено графік проведення контрольних робіт вказано терміни та відповідальні за їх проведення. Контрольні роботи проводяться з метою визначення рівня знань навчальних досягнень учнів.

                При проведенні внутрішньо училищного контролю враховується:

виконання робочих навчальних планів і робочих програм;

ведення навчально-плануючої документації, стану викладання предметів;

комплексно-методичного забезпечення предметів та професій;

індивідуальна робота з учнями; охорони праці в навчально-виробничих майстернях, кабінетах.

                За результатами внутрішньо училищного контролю періодично видаються накази та розпорядження. Питання, які потребують колективного розгляду, аналізу та рішення виносяться  на обговорення методичних  комісій,  педагогічної ради.

                Керівництвом, відповідно щомісячних графіків, відвідуються уроки теоретичного та виробничого навчання, перевіряється виконання викладачами та майстрами виробничого навчання робочих програм з предметів, ведуться співбесіди з викладачами та майстрами виробничого навчання.

                Щорічно проводяться огляди навчальних кабінетів та навчально-виробничих майстерень. Результати огляду кабінетів і майстерень оголошуються на засіданнях педагогічної ради та інструктивно-методичних нарадах. Кращими кабінетами визнано: кабінет «Математика» (Грозан Є.Д.); кабінет «Фізики» (Білоус Т.В.); кабінет «Історії та основ правознавства» (Коваленко С.М.); кабінет «Сільськогосподарські машини» (Демченко В.Г.).

При оглядах увага також приділяється стану охорони праці.

Проведення  навчальної та виробничої практики учнями училища

Основним завданням училища є підготовка робітничих кадрів для підприємств Татарбунарського району.

                Необхідною умовою в підготовці кваліфікованих робітників є проходження виробничого навчання і практики.

Татарбунарське професійно-технічне аграрне училище забезпечене нормативно-правовою базою і веде підготовку кадрів згідно договорів укладених з підприємствами-замовниками. 

№ п/п

Назва професії

Назва підприємств, організацій та фермерських господарств

1

Тракторист-машиніст сільськогосподарського виробництва (категорії «А1», «А2», «В1»), слюсар з ремонту сільськогосподарських  машин  та устаткування, водій автотранспортних засобів (категорія “С”)

ПП «Гайдаржи В.Д.»;   ФОП «Кузьменко О.С.»; ПП «Світанок»; ТОВ «Винзавод»; ТОВ «Фенікс»; СФГ «Чмига М.І.»; ТОВ «Агросвіт»; ПП «Моноліт»; СФГ «Дружба»; СКГ «Дельжилер»; Татарбунарська рай спожив-спілка; ТОВ «ім. В.З.Тура»; ФОП «Бондаренко В.А.»; СПД «Буднік І.С.»; ПП «Агролідер»;

ТОВ «Екоресурс»; ФГ «Рапчинський С.Г.»; СФГ «Русєв В.В.»; ФГ «Тамела-2;

ФГ «Майдан А.І.»; Агрофірма «Південна»; ТОВ «Долинка»; ФОП «Колесник С.І.»; СВГ «Победа»

2

Кухар 3-4-го розрядів

Васильївська ЗОШ І-ІІІ ст.; Фізична особа підприємець «Скрибченко О.В.»

3

Маляр. Штукатур

Фізична особа підприємець «Скрибченко О.В.»

4

Оператор комп’ютерного набору, конторський (офісний) службовець (бухгалтерія)

Управління Пенсійного фонду в Татарбунарському район; МЕП «Райсільгоспенерго», м. Татарбунари; Відділ культури і туризму Татарбунарської районної державної адміністрації, м. Татарбунари; Татарбунарське міжрайонне управління водного господарства, м. Татарбунари; ДП «Татарбунарський сільсгоспринок», м. Татарбунари; Татарбунарський районний центр зайнятості, м. Татарбунари; Татарбунарська районна спілка споживчих товарів «Райспоживспілка»; Татарбунарська районна державна лікарня ветеринарної медицини, м. Татарбунари.

Працевлаштування випускників здійснюється відповідно до Постанови Кабінету Міністрів України від 27 серпня 2010 р. № 784 «Про затвердження Порядку працевлаштування випускників професійно-технічних навчальних закладів, підготовка яких проводилася за державним замовленням».

Працевлаштування випускників ДНЗ «Татарбунарське ПТАУ» 

Навчальні роки 

працевлаштовані всього осіб (%)

У т.ч. на підприємствах відповідно до укладених угод

вільне працевлаштування

працевла-штовано не за професією

кваліфікованих робітників

молодших спеціалістів 

2009-2010 н.р.

85,7

-

-

15

13

2010-2011 н.р.

100

-

-

-

15

2011-2012 н.р.

58,7

-

-

5

7

2012-2013 н. р.

100

-

-

11

10 

Освітня діяльність ДНЗ «Татарбунарське професійно-технічне аграрне училище» здійснюється відповідно до ліцензії Міністерства освіти і науки  України серія АЕ № 285379 видана 18.09.2013 р. та свідоцтва про атестацію Міністерства освіти і науки України серії РД № 000160 від 19.03.2008 року.

 В 2013 році училище отримало сертифікат про державну акредитацію з підготовки, перепідготовки та підвищення кваліфікації водіїв категорії «С» серії ДДАІ № 002386 від 05.06.2013 року.  

Прийом до училища здійснюється відповідно переліку професій та обсягу прийому, зазначених у додатку до ліцензії. 

п/п

Код за Держав-ним класифі-катором

України   

Назва професії 

Види

підготовки

Ліцензо-

ваний

обсяг

 
 

1. 

 8331  

7233  

8322

Тракторист-машиніст сільськогосподарського виробництва (категорія «А1», «А2», «В1»);

Слюсар з ремонту сільськогосподарських машин та устаткування

Водій автотранспортних засобів (категорія «С»)

Первинна професійна підготовка 

90 

 

2.

 5122

 Кухар

Первинна професійна підготовка

30  

 

3. 

4112

4121  

Оператор комп’ютерного набору

Конторський (офісний) службовець (бухгалтерія)

Первинна професійна підготовка

30

 

4.

7141

7133

Маляр

Штукатур

Первинна професійна підготовка

30 

5.

7133

Штукатур

Первинна професійна підготовка, професійно-технічне навчання, підвищення кваліфікації

45 

У 2014 році училище проходить процедуру ліцензування та проводить атестаційну експертизу навчального закладу на право провадження освітньої діяльності, пов’язаної з наданням професійної освіти  з професій: «Тракторист-машиніст сільськогосподарського виробництва (категорія «А1», «А2», «В1»), слюсар з ремонту сільськогосподарських машин та устаткування, водій автотранспортних засобів (категорія «С»)»;  «Оператор комп’ютерного набору,  конторський (офісний) службовець (бухгалтерія)»; «Маляр. Штукатур», «Штукатур».

Формування контингенту учнів

Система підготовки кваліфікованих робітничих кадрів в училищі організована для забезпечення реалізації потреб людини в здобутті професійної освіти, оволодінні робітничими професіями відповідно до її інтересів, здібностей, стану здоров’я та соціального замовлення суспільства і держави. Вирішення цього завдання досягається в ході реалізації Закону України «Про освіту », «Про професійно-технічну освіту», на основі нових підходів до функціонування професійно-технічної освіти в ринкових умовах.

Контингент учнів формується переважно з випускників шкіл Татарбунарського району та сусідніх  районів (Арцизького, Саратського, Болградського, Кілійського, Ізмаїльського), а також з випускників Ізмаїльської школи-інтерату, Михайлівської та Кілійської спеціалізованих  шкіл-інтернатів Одеської області.

При прийомі учнів училище керується «Правилами прийому до ТПТАУ», розроблених на основі Типових правил прийому до професійно-технічних навчальних закладів України, затверджених наказом Міністерства освіти і науки України 14 травня 2013 року № 499, зареєстрованих у Міністерстві юстиції України 29 травня 2013 року за  № 823/23355,  затверджених директором училища та погоджено сектором  професійно-технічної освіти  Департаменту освіти і науки Одеської обласної державної адміністрації.

Прийом в училище здійснюється на підставі особистих заяв учнів та плану роботи приймальної комісії по набору учнів, який розглянутий на засіданні педагогічної ради і затверджений директором.

На навчання до професійно-технічного аграрного училища приймаються учні, які мають  базову загальну середню освіту з отриманням повної загальної середньої освіти та первинної професійної підготовки  – термін навчання 3 роки  та повну загальну середню освіту з отриманням первинної професійної підготовки  – термін навчання 1 рік.

Обмеження до вступу допускаються за медичними та віковими показниками професійної придатності, що визначаються вимогами затвердженими Кабінетом Міністрів України.

Виконання державного замовлення на останні 5 років

Навчальні роки

План державного замовлення

Виконання плану (%)

 
 

2009-2010 н.р.

120

100 

2010-2011 н.р.

120

100 

2011-2012 н.р.

144

100 

2012-2013 н.р.

120

98,4 

2013-2014 н.р.

120

100      

Вхід на сайт
Пошук
Календар
«  Квітень 2021  »
ПнВтСрЧтПтСбНд
   1234
567891011
12131415161718
19202122232425
2627282930
Архів записів
Друзі сайту
Copyright MyCorp © 2021
Безкоштовний хостинг uCoz