18.03.2018                              


 
                           
           (новини)  
   ПОШУК ПО САЙТУ
 

Меню сайта

Гостьова книга

Категорії розділу

Форум

Вхід

Кількість відвідувачів сайту

Наш фотоальбом


Головна » Файли » Мої файли

ЗАХОДИ щодо проведення тижня історії в Татарбунарському професійно-технічному аграрному училищі
01.06.2015, 18:35

УКАЗ ПРЕЗИДЕНТА УКРАЇНИ № 169/2015

Про заходи з відзначення у 2015 році 70-ї річниці Перемоги над нацизмом у Європі та 70-ї річниці завершення Другої світової війни

З метою гідноговшанування подвигу Українського народу, йоговизначноговнеску у перемогу Антигітлерівськоїкоаліції у Другійсвітовійвійні, висловленняповагиусімборцямпроти нацизму, увічненняпам’яті про загиблихвоїнів, жертв війни, воєннихзлочинів, депортацій та злочинівпротилюдяності, скоєних у роки війни, посиленнятурботи про ветераніввійни, учасниківукраїнськоговизвольногорухуцьогоперіоду, жертв нацистськихпереслідувань, утвердженняспадкоємностітрадиційвоїнів - переможців нацизму та нинішніхзахисниківВітчизни, консолідаціїсуспільстванавколоідеїзахистуУкраїни та у зв’язку з відзначенням у 2015 році 70-ї річниці Перемоги над нацизмом у Європі та 70-ї річницізавершенняДругоїсвітовоївійни постановляю:

1. Звернутися до державнихорганів, органівмісцевогосамоврядуваннящодовизначення одним ізпріоритетівїхдіяльностізабезпеченняшанобливогоставлення до пам’яті про Перемогу над нацизмом, суспільноїповаги до ветераніввійни, учасниківукраїнськоговизвольногорухучасівДругоїсвітовоївійни, жертв нацистськихпереслідувань, нинішніхзахисниківВітчизни, а такожнаданняїмдержавноїпідтримки.

2. Установити в Україні День пам'яті та примирення, якийвідзначатищороку 8 травня.

3. КабінетуМіністрівУкраїни:

1) невідкладнопереглянутирозпорядженняКабінетуМіністрівУкраїнивід 22 травня 2013 року № 360-р, передбачивши, зокрема:
  а) проведення у столиціУкраїни - містіКиєві, іншихнаселених пунктах урочистостей та меморіальнихзаходів, присвяченихпам'ятним датам історичнихподійДругоїсвітовоївійни, у тому числі:
  8 і 9 травня 2015 року - заходів, присвячених 70-й річниці Перемоги над нацизмом у Європі, Дню пам'яті та примирення, Дню Перемоги; 
  2 вересня 2015 року - заходів, присвячених 70-й річницізавершенняДругоїсвітовоївійни;

б) проведенняроботи, спрямованої на посиленнятурботи про захисниківВітчизни та створенняналежних умов життєзабезпеченняветераніввійни, насампередучасниківбойовихдій та інвалідіввійни з їх числа, а також жертв нацистськихпереслідувань, сімейзагиблих (померлих) воїнів, дітейвійни;

в) заходи щодосприянняпроцесамконсолідаціїсуспільства, налагодженнягромадянськоговзаєморозуміння і примирення у питанняхнаціональноїісторії, донесення до широкоїгромадськості, зокрема шляхом створеннямедійнихпроектів, інформації про звитягиУкраїнського народу у визвольнійборотьбі, йоговизначнийвнесок у перемогу Антигітлерівськоїкоаліції;

г) проведенняпросвітницькихзаходів у навчальних закладах, військовихчастинах, закладах для дітей та молоді, присвячених 70-й річниці Перемоги над нацизмом у Європі, роліУкраїнського народу у Другійсвітовійвійні;

д) розвитокнауково-просвітницькоїдіяльності з патріотичноговихованнямолоді, здійсненняпошуковоїроботистосовнозагиблих, зниклихбезвісти у періодДругоїсвітовоївійни, увічненняпам'яті про них та підтримкувідповіднихініціативгромадськихоб'єднань;

2) забезпечити:
  разом ізНаціональним банком Українивиготовлення та випуск в обіг у встановленому порядку пам'ятноїмонети на відзнаку 70-ї річниці Перемоги над нацизмом у Європі;
  випуск в обігпоштової марки і конверта, присвячених 70-й річниці Перемоги над нацизмом у Європі, та здійсненняспецпогашенняпоштової марки;

3) вирішити в установленому порядку питаннящодофінансуваннязаходівізпідготовки та відзначенняпам'ятних дат історичнихподійДругоїсвітовоївійни;

4) звернутися до релігійнихорганізаційізпропозицією провести панахиди за жертвами Другоїсвітовоївійни, молебні за мир та злагоду в Україні, за захисниківВітчизни;

5) привести розпорядженняКабінетуМіністрівУкраїнивід 21 листопада 2012 року № 939-р у відповідністьізцим Указом.

4. ЗапропонуватиВерховнійРадіУкраїни провести урочистезасідання, присвячене 70-й річниці Перемоги над нацизмом у Європі, місцю та роліУкраїнського народу у Другійсвітовійвійні.

5. МіністерствукультуриУкраїни, обласним, Київськійміськійдержавнимадміністраціямпередбачитипроведеннявідповіднихтематичних культурно-мистецькихзаходів, присвяченихпам'ятним датам історичнихподійДругоїсвітовоївійни.

6. Міністерствуосвіти і науки України, Міністерствумолоді та спорту України, ДержавнійслужбіУкраїни у справах ветераніввійни та учасниківантитерористичноїоперації, обласним, Київськійміськійдержавнимадміністраціямактивізувати роботу, спрямовану на формування у молодіжномусередовищішанобливогоставлення і поваги до ветераніввійни та нинішніхзахисниківВітчизни, забезпечитипроведеннявідповіднихзаходів, зокрема за участюветераніввійни та учасниківантитерористичноїоперації.

7. МіністерствуінформаційноїполітикиУкраїнизабезпечитирозроблення та впровадженнятематичнихінформаційнихпрограм для державнихзасобівмасовоїінформації, присвячених 70-й річниці Перемоги над нацизмом у Європі, роліУкраїнського народу у Другійсвітовійвійні, розповсюдженнявідповідноїсоціальноїреклами.

8. МіністерствусоціальноїполітикиУкраїни, МіністерствуінфраструктуриУкраїни, ДержавнійслужбіУкраїни у справах ветераніввійни та учасниківантитерористичноїоперації, обласним, Київськійміськійдержавнимадміністраціямзабезпечити в установленому порядку участь ветераніввійни, учасниківукраїнськоговизвольногорухучасівДругоїсвітовоївійни, жертв нацистськихпереслідувань, нинішніхзахисниківВітчизни - учасниківантитерористичноїоперації, їхгромадськихоб'єднань у заходах, присвяченихпам'ятним датам історичнихподійДругоїсвітовоївійни.

9. ДержавнійслужбіУкраїни у справах ветераніввійни та учасниківантитерористичноїоперації за участюУкраїнськогоінститутунаціональноїпам'ятізабезпечуватизалученнягромадськихоб'єднань до пошуковоїроботи з установленняіменневідомихвоїнів, якізагинули в періодДругоїсвітовоївійни на територіїУкраїни та інших держав.

10. Обласним, Київськійміськійдержавнимадміністраціям: 
  1) ужитидодатковихзаходівщодозабезпеченнясоціально-побутових потреб та потреб у медичнійдопомозіветераніввійни, насампередучасниківбойовихдій та інвалідіввійни з їх числа, а такожучасниківукраїнськоговизвольногорухучасівДругоїсвітовоївійни, жертв нацистськихпереслідувань, сімейзагиблих (померлих) воїнів, дітейвійни, увічненняпам'яті про полеглихспіввітчизників, збереження та підтримання в належномустанімеморіалів, пам'ятників, пам'ятнихзнаків, місцьпохованьзагиблих;
  2) переглянутивідповіднірегіональніпланизаходів з урахуваннямцього Указу та забезпечитиїхвиконання;
  3) сприяти в установленому порядку розвиткуволонтерськогоруху, діяльностігромадськихоб'єднань і релігійнихорганізацій, щонадаютьдопомогу та підтримку ветеранам війни, учасникамукраїнськоговизвольногорухучасівДругоїсвітовоївійни, жертвам нацистськихпереслідувань, сім'ямзагиблих (померлих) воїнів, дітямвійни, а такожпоширеннюблагодійництва та шефства підприємств і організацій, підприємців над закладами охорониздоров'я та соціальногозахистунаселення, якізабезпечуютьобслуговуванняветераніввійни;
  4) уживатизаходівізвисвітлення в засобахмасовоїінформаціїактуальнихпитаньжиттяветеранів, учасниківукраїнськоговизвольногорухучасівДругоїсвітовоївійни, жертв нацистськихпереслідувань, спогадівучасників та очевидцівподійДругоїсвітовоївійни, створеннявідповіднихмедійнихпроектів.

11. Міністерствузакордонних справ України: 
  1) забезпечитизапрошення до участі в заходах в Україні, присвяченихпам'ятним датам історичнихподійДругоїсвітовоївійни, представниківіноземних держав та дипломатичного корпусу, міжнароднихорганізацій, українськоїдіаспори;
  2) провести роботу щодозабезпечення в установленому порядку участіпредставниківУкраїни у заходах з відзначення 70-ї річниці Перемоги над нацизмом у Європі, щопроводитимуться у відповіднихєвропейських державах;
  3) здійснити разом з Українськимінститутомнаціональноїпам'яті, іншимицентральними органами виконавчоївладидодаткові заходи з інформуваннязакордоннимидипломатичнимиустановамиУкраїниміжнародноїспільноти про звитягиУкраїнського народу у Другійсвітовійвійні, йоговнесок у перемогу Антигітлерівськоїкоаліції.

12. Міністерствувнутрішніх справ України, СлужбібезпекиУкраїни, обласним, Київськійміськійдержавнимадміністраціямужитизаходівіззабезпеченнягромадського порядку та безпекигромадянпід час відзначенняпам'ятних дат історичнихподійДругоїсвітовоївійни.

13. Державному комітетутелебачення і радіомовленняУкраїнизабезпечитиширокевисвітленнязаходівізпідготовки і відзначенняпам'ятних дат історичнихподійДругоїсвітовоївійни.

14. Визнати таким, щовтративчинність, Указ Президента Українивід 19 жовтня 2012 року № 604.

15. Цей Указ набираєчинності з дня йогоопублікування.

Президент України Петро ПОРОШЕНКО

24 березня 2015 року

8 травня в Українівідзначатимуть День пам'яті та примирення – указ

Вівторок, 24 березня 2015, 15:26

Версія для друкуКоментарі10

8 травня в Українізапроваджується нова пам'ятна дата – День пам'яті та примирення.

Відповідний указ президента Петра Порошенкаоприлюднилапрес-служба АП.

Нова пам'ятна дата встановлюється для "вшанування подвигу українського народу, йоговизначноговнеску у перемогу Антигітлерівськоїкоаліції у Другійсвітовійвійні, висловленняповагиусімборцямпроти нацизму, увічненняпам’яті про загиблих".

Вшановувати у цей день будутьвоїнів, "жертв війни, воєннихзлочинів, депортацій та злочинівпротилюдяності, скоєниху роки війни".

Також Порошенко хоче "посиленнятурботи про ветераніввійни, учасниківукраїнськоговизвольногорухуцьогоперіоду, жертв нацистськихпереслідувань, утвердженняспадкоємностітрадиційвоїнів - переможців нацизму та нинішніхзахисниківВітчизни, консолідаціїсуспільстванавколоідеїзахистуУкраїни".

Порошенко доручивКабміну та місцевійвладі  напрацюватипланипам'ятнихзаходів на цей день.

 "8 травня не буде вихідним днем. Це день вшануванняпам’яті, а 9 травня – залишаєтьсявихідним", – уточнив згодом заступник голови АП Ростислав Павленко.

Як відомо, віце-прем'єрВ'ячеслав Кириленко заявляв, що Кабмін не плануєініціюватискасуваннясвяткування Дня Перемоги 9 травня.

Українська правда

 

Категорія: Мої файли | Додав: kabak
Переглядів: 305 | Завантажень: 0 | Рейтинг: 0.0/0
Всього коментарів: 0
Ім`я *:
Email *:
Код *:
В училищі працює психолог

Оцініть наш сайт
Всего ответов: 60

Де на вашу думку краще навчатися?
Всего ответов: 66

Хто на сайті

Онлайн всього: 1
Гостей: 1
Користувачів: 0

Відлік часу

***** ******************************** *****
Все для вчителя
Татарбунари в мережі інтернет
Все для учня

Острів знаньCopyright MyCorp © 2018

Безкоштовний хостинг uCoz